Proiect de hotarare nr.7 din 2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2022 Referat de aprobare Primar al Proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2022 Source