Raportare privind calitatea apei potabile

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile și a Hotărârii de Guvern nr. 974/2004 de aprobare a ” Normelor de supraveghere , inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile „, producătorii de apă prelevează și analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare în conformitate cu ” Programul de monitorizare a calității apei potabile „.

Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectuează verificarea calității apei potabile :

–       la ieșirea din stația de tratare

–       la ieșirea din rezervoarele de inmagazinare

–      la consumatorii din zonele de aprovizionare unde se distribuie apă potabilă de către societatea noastră.

Programul de monitorizare prevede :

–       punctele de prelevare

–       numărul de probe de apă analizate în fiecare zonă de aprovizionare

–       parametrii care se determină : microbiologici, chimici și indicatori .

Pentru perioada : 1 – 31 DECEMBRIE 2019, vă transmitem date referitoare la calitatea apei potabile furnizate de societatea noastră :

1.      La ieșirea din Stația de tratare a apei Sântămăria Orlea :

(C=corespunzător, N=necorespunzătorĂ

Clor rezidual liber, turbiditate

ph, gus miros durite oxidabi

>t, culoare, amoniu, ite totală, itate, nitriți

Conductivitate, cloruri / nitrati, sulfați, sodiu, sulfuri si hidrogen sulfurat

E.coli, enterococi, Nr. colonii la 22 si 37 grd.C, bacterii coliforme

Clostridium perfringens

Nr. probe

C

N

nr. probe

C

N

nr. probe

C

N

nr.

probe

C

N

nr.

probe

C

N

744

744

186

186

62/4

62/4

31

31

4

4

2.       La ieșirea din rezervoarele de inmagazinare :

Rezervor de inmagazinare

E.coli, bacterii coliforme totale, streptococi fecali, nr. colonii la 22°C si 37°C

Clor rezidual liber, turbiditate

Nr. probe

C

N

Nr. probe

C

N

R 2 x 10.000 mc

4

4

4

4

R 2 x 1.000 mc Mintia

4

4

4

4

R 2 x 2.000 mc

4

4

4

4

R 2 x 1.000 mc

4

4

4

4

R 2 x 300 mc

4

4

4

4

3.       Monitorizarea operaționala a calitatii apei potabile la consumator :

Nr. crt.

Parametrii de analizat

Număr probe de prelevat/an

Zone de aprovizionare in municipiul DEVA

Nr. populație = 54.380

Rezervor 2×10.000

Nr.populație =42.520

Rezervor

2×1000- Mintia Nr.pop.

=940

Rezervor 2×2000

Nr.populație =5.153

Rezervor

2×1000

Nr.populație

=4.678

Rezervor 2×300

Nr.populație

=1.089

Nr.probe standard /an

HG 974/2004

70

4

10

9

4

1

-E.coli -Enterococi -Bacterii coliforme -Clor rezidual liber, total

70/an

4/an.

10 /an

9/an

4/an

Nr.probe standard /an

HG 974/2004

48

4

10

6

4

2

-aluminiu -amoniu -conductivitate

Minim 48/an

Minim

4/an

Minim 10/an

Minim 6/an

Minim 4/an

-clostridium perfringens

Zilnic din

Zilnic

Zilnic din

Zilnic din

Zilnic din

-gust

punctele de

din

punctele de

punctele de

punctele de

-miros -duritate totală -nitriți

-nitrati -oxidabilitate

-pH

-turbiditate

recoltare

punctele de recoltare

recoltare

recoltare

recoltare

*- daca este folosit in tratarea apei

4.      Monitorizarea operaționala a calitatii apei potabile in Santuhalm :

Nr. crt.

Parametrii de analizat

Număr probe de prelevat

Zona Santuhalm

Nr. populație = 551

Rezervor

Santuhalm

Nr. probe standard/an

HG 974/2004

3

52

1.

-E.coli

-enterococi

-bacterii coliforme

-Clor rezidual liber si total

Minim 3/an

p-cte recoltare

1/sapt.

Nr. probe standard/an

HG 974/2004

4

52

2.

-aluminiu

-amoniu

-clostridium perfringens

-conductivitate

-duritate totală

-gust

-miros

-nitrati

-nitriți

-oxidabilitate

-pH

-turbiditate

Minim 4/an saptamanal din punctele de recoltare

1/sapt.

*- daca este folosit in tratarea apei

Având în vedere rezultatele obținute, apa potabilă corespunde din punct de vedere al parametrilor de calitate microbiologici, chimici și indicatori conform Legii nr. 458/2002 completată de Legea nr. 311/2004 .

Source