În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Grupul de consilieri locali ai partidului USR din Consiliul Local al Municipiul Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul  proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă în municipiul Brad”.

Proiectul  de hotărâre poate fi consultat:
– pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro – la secțiunea Transparență Decizională;
– la sediul Primăriei Municipiului Brad, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara (panoul de afișaj);
– în  Periodicul de informare al Consiliului  Municipal Brad „Zarandul”.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot transmite, în scris,  până la data de  16 februarie 2021, astfel:
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:  [email protected];
– prin poștă pe adresa: municipiul  Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara;
– la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea ”Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad.”

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul  de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 16 februarie 2021.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0254 612 665, 0254 612 666, e-mail: [email protected].

Source