Primăria Municipiului Deva informează publicul interesat cu privire la inițierea procesului de elaborarea a Planului de calitate a aerului în municipiul Deva.

       Primăria Municipiului Deva informează publicul interesat cu privire la inițierea procesului de elaborarea a Planului de calitate a aerului în municipiul Deva.
     Ordinul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare, încadrează Municipiul Deva în regimul de gestionare I, fiind necesară inițierea Planului de calitate a aerului pentru poluanții dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx).
         În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a acțiunilor pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Planul de calitate a aerului în municipiul Deva se va realiza pe baza unui studiu de calitate a aerului și va cuprinde un set de măsuri cuantificabile din punct de vedere al eficienței lor, care trebuie luate pentru a fi atinse valorile-limită pentru poluanții dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), astfel cum sunt stabilite în Anexa nr. 3 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Măsurile se vor stabili pe o perioadă de maximum 5 ani.
         Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menționat.
Informații referitoare la inițierea Planului de calitate a aerului în municipiul Deva se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piata Unirii nr. 4, camera 22 – Direcția Deva 2020, Compartiment Eficiență Energetică, telefon 0254/218.325 int. 138, 0739/080.541 sau folosind adresa de e-mail: [email protected].”

Source