Cine poate primi indemnizaţie pentru program de lucru redus la 4 ore

Oricare dintre părinţii care se ocupă de îngrijirea unui copil cu dizabilitate accentuată sau gravă şi are un contract individual de muncă încheiat pentru un program de lucru de 4 ore, în fiecare lună, poate primi, la cerere, o indemnizaţie lunară de 625 de lei (jumătate din minimul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, care este 1.250 de lei), până când copilul împlineşte vârsta de 18 ani.

Totodată, potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, de aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care a adoptat un copil cu dizabilitate accentuată sau gravă, precum şi persoana căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori plasament în regim de urgenţă.

Cererea şi actele necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru program de lucru redus la 4 ore se transmit electronic, pentru VERIFICARE, Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, pe adresa de e-mail: [email protected].

Dosarele complete şi corect întocmite se vor expedia apoi prin poşta clasică sau prin curier, pe adresa: Direcţia de Asistenţă Socială Deva, Str. I.L. Caragiale, nr. 4, pentru a fi înregistrate şi transmise Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara (AJPIS).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0799.992.311, 0755.878.814 (Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de Asistenţă Socială), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 şi vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source