Peste 170 de familii din Deva au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei, în 2020-2021

Peste 170 de familii sau persoane singure din municipiul Deva au beneficiat, în perioada 1_noiembrie 2020 – 31 martie 2021, de ajutor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Astfel, un număr de 57 de familii sau persoane singure care beneficiază de ajutor social şi folosesc lemne pentru încălzirea gospodăriei au primit, lunar, câte 58 de lei pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece. Ajutorul a fost acordat de la bugetul local şi a avut o valoare totală de 16.414 lei.

Totodată, de această măsură de protecţie socială au beneficiat alte 117 familii sau persoane singure vulnerabile, din municipiul Deva, care folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică/electrică sau combustibil solid.

În acest caz, valoarea totală a ajutorului a fost de aproximativ 11.000 de lei, iar plata drepturilor s-a efectuat de către Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara, pe baza situaţiilor lunare transmise de Direcţia de Asistenţă Socială Deva.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă timp de cinci luni/an, în perioada noiembrie – martie, în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source