A fost votat astăzi, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat astăzi, 21 aprilie 2021, în ședință extraordinară, prin HCL nr. 152/2021, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022-2024.

Principalele domenii de dezvoltare și ponderea lor în bugetul general sunt:

  • Locuințe, servicii și dezvoltare publică – 31%
  • Învățământ – 21%
  • Cultură, recreere și religie – 20%
  • Asigurări și asistență socială – 16%
  • Transporturi – 12%

Prioritățile pentru anul 2021 aflate pe lista administrației publice locale sunt:

– Menținerea sub control a pandemiei COVID-19 și revenirea treptată la normalitate, în toate domeniile

Dotarea cu sisteme de încălzire proprie a instituțiilor publice și de învățământ

– Susținerea investițiilor și a locurilor de muncă

– Solidaritate și incluziune socială

– Viziune și dezvoltare metropolitană integrată în domeniile fundamentale care vizează calitatea vieții cetățenilor: educație, transport, locuire (urbanism), sănătate, locuri de muncă, mediu

– Absorbția fondurilor europene

– Digitalizare

În ceea ce privește educația și infrastructura școlară se vor reabilita și moderniza clădirile școlilor și grădinițelor din sistemul de învățământ de stat și se va avea în vedere inclusiv echiparea infrastructurii educaționale, vor fi modernizate/amenajate terenuri și săli de sport și iar prioritatea va fi dotarea cu centrale termice proprii a tuturor unităților de învățământ din municipiul Deva, aflate în administrarea Consiliului Local.

Dezvoltarea metropolitană integrată vizează:

– Regenerare Zona Streiului şi crearea unui Centru de zi – asistenţă comunitară

– Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii

– Amenajare zonă pietonală centrul istoric

– Construirea traseului pentru bicicliști pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie și zona adiacentă

– Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu

– Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva

– Modernizare sistem de transport public local (reabilitare infrastructură şi achiziţionare de vehicule ecologice)

– Staţii de reîncărcare vehicule electrice

Pe listă se află și creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe:

– Bloc. B – B-dul Decebal

– Bloc 13 A – Str. Mihai Eminescu

– Bloc 60 – Aleea Streiului

– Bloc M1 – Aleea Crizantemelor

– Bloc M2 – Aleea Crizantemelor

– Bloc 79 – Str. Bejan

– Bloc P5 – Str. Titu Maiorescu

– Bloc P3 – Aleea Moţilor

– Bloc 8 – B-dul Decebal

– Bloc D – Bd. I Maniu

– Bloc 7 – Aleea Plopilor

– Bloc A – B-dul Iuliu Maniu

Alte obiective de investiții relevante:

-Modernizare pistă de atletism la Stadion Municipal Cetate

-Amenajare, modernizare şi dotare spaţiu cu destinaţia Creşa Sântuhalm

– Alimentare cu apă şi canalizare Aleea Cascadei, Strada Primăverii, prelungire Zona Zăvoi, prelungire Strada Depozitelor, Strada Lotusului, Zona Zăvoi -terenuri atribuite veteranilor de război, drum de legătură între Strada Granitului şi Titu Maiorescu)

– Modernizare Străzile: Coziei, Granitului, Hortensiei, Viorelelor, Dricuri -sat Cristur

– Introducere gaz metan în Bârcea Mică

– Amenajare drum pe prelungire Strada Brânduşei

– Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm

În ceea ce pivește digitalizarea, domeniul va cuprinde:

– Portal pentru servicii electronice (obţinerea de avize, autorizaţii şi diverse documente online)

– Orice plăţi se vor putea realiza online (portal sau dispozitive de tip smartphone)

– Terminal de tip SELF SERVICE pentru depunere de documente

– Crearea unui spaţiu virtual privat pentru întreaga corespondenţă cu instituţia

– Sistem e-ticketing pentru transportul local

– Sistem bon de ordine pentru impozite şi taxe, inclusiv rezervare online

– Utilizarea certificatelor digitale calificate în relaţia cu instituţia

Bugetul general al municipiului Deva pe anul 2021 este de 297.574.950 lei (aproximativ 60 milioane de euro).

Împreună cu dumneavoastră, cetățenii orașului, vom face Deva frumoasă!

Nicolae-Florin OANCEA

Primarul Municipiului Deva

>> Prezentare Buget 2021 <<

Source