Închiderea circulaţiei rutiere pe perioada desfășurării ceremoniei publice care va avea loc cu ocazia „Zilei Naționale a României” în data de 01.12.2021

Art.1. – Pentru buna desfăşurare a ceremoniei publice se va restricționa traficul rutier în Municipiul Deva, pe Bulevardul 22 Decembrie, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Mihail Kogălniceanu și intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 (sensul giratoriu de la IPH) începând cu ora 11:00 până la încheierea manifestației publice, iar începând din data de 30.11.2021, ora 21:00 până la încheierea manifestației nu se va permite parcarea autovehiculelor în alveola din fața magazinului Ulpia Shopping Center.

Art.2. – Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. – Prezenta dispoziţie se comunică:
– Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara;
– Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală;
– Poliţiei Municipiului Deva – Biroul Rutier;
– Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara;
– Inspectoratului Județean pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara”;
– Direcției Poliţia Locală Deva;
– Compartimentului Comunicare, Promovare Imagine;
– Afişare pe site-ul Primăriei.

Deva, 25 noiembrie 2021

Consulta Dispozitia primarului Nr.2018/2021

Source