În atenția deținătorilor/utilizatorilor de bunuri care fac obiectul înscrierii în Registrul agricol!

Persoanele fizice și juridice care au în proprietate/folosință terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, utilaje și instalații agricole, construcții etc. în municipiul Deva au obligația să le declare la Compartimentul Registrul agricol din cadrul Primăriei Municipiului Deva (Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 16A, camera 9, parter), în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Potrivit legislației în vigoare, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexă și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale din gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale deținute, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții ori sacrificării animalelor sau a altor intrări-ieșiri;

1 mai – 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declarației date pe proprie răspundere de către capul gospodăriei sau, în absența acestuia, de către un alt membru al gospodăriei și a înscrisurilor doveditoare.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 modificată și completată de Legea 54/2017, nedeclararea, la termenele stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

– între 100 lei și 500 lei, în cazul persoanelor fizice;

între 300 lei și 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254.223.123, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

Compartiment Registrul Agricol

Source