În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

1. P.U.Z.  ,,EXTINDEREA PISTEI PENTRU BICICLIŞTI ŞI A TRASEELOR PIETONALE DE PE CALEA ZARANDULUI SPRE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI COMERCIALĂ A MUNICIPIULUI DEVA – CALEA ZARANDULUI, STRADA DEPOZITELOR, STRADA DR. VICTOR ŞUIAGĂ ŞI STRADA DOROBANŢILOR”
– Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA;
– Amplasament: Municipiul Deva, Calea Zarandului, Strada Depozitelor, Strada Dr. Victor Şuiagă şi Strada Dorobanţilor
– Proiectant: S.C. Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. arhitect Pop Oliviu.

     Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada  24.06.2021-05.07.2021.    

           Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 05.07.2021.

            Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva,

                  Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

           Ionescu Mihai Marian                                                Valentin Grunţă

Source