În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

1 P.U.D. ,, CLĂDIRE BIROURI ŞI GARAJE”
– Amplasament: municipiul Deva, strada Ciprian Porumbescu, F.N., judeţul Hunedoara
– Beneficiar: Buble Simion şi Buble Cristina
– Proiectant: – S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. – coordonator-arhitect Hamoş Emilia

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei http://www.primariadeva.ro/informare-si-consultare-documentatii-de-urbanism-si-amenajare-a-teritoriului/, în perioada 23.06.2021 – 17.07.2021.

Observaţiile vor putea fi transmise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 17.07.2021.

Arhitect şef,                            Compartiment ICPPUAT,
Mihai Marian Ionescu           Valentin Grunță

Source