DAS Deva a demarat anchetele sociale pentru elevii care solicită „Bani de liceu”

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva a demarat efectuarea anchetelor sociale în cazul elevilor care au solicitat acordarea sprijinului financiar prin Programul „Bani de liceu”.

„Bani de liceu” este un program național de protecție socială, destinat elevilor care urmează liceul, la cursuri de zi și se află în întreținerea familiilor care au un venit brut lunar pe membru de familie – realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii (iunie, iulie și august 2021) – de maximum 500 de lei.

Totodată, programul se adresează și elevilor care beneficiază de o măsură de protecție specială – în cazul respectării condiției de venit.

Anchetele sociale efectuate de DAS Deva se desfășoară la solicitarea liceelor și colegiilor din municipiul Deva și au ca scop verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei.

Cuantumul sprijinului financiar prevăzut prin Programul „Bani de liceu” este de 250 lei/lună și se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă.

Potrivit legii, elevii care primesc „Bani de liceu” nu pot beneficia, în același timp, și de bursă socială.

Fondurile pentru finanțarea Programului „Bani de liceu” se asigură de la bugetul de stat.

În anul școlar trecut, la solicitatrea unităților de învățământ preuniversitar din municipiu, DAS Deva a efectuat 17 anchete sociale pentru elevi, în vederea obținerii bursei „Bani de liceu”.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source