Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva „STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA”.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot depune fie în scris la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul centrul de informare a cetăţeanului, fie pe adresa de e-mail [email protected].

Termenul limită până la care se pot primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 10 ianuarie 2022.

CONSULTA STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA

Source