ANUNȚ

Consiliul local al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în şedinţa Consiliului local al municipiului Deva din data de 28 decembrie 2021, au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.488/2021 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.242/2021 privind aprobarea acordării de beneficii sociale, sub formă de tichete sociale, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind achiziționarea de centrale termice individuale pentru persoanele singure/familiile din municipiul Deva, racordate la sistemul centralizat de termoficare, care au venit net/luna/ membru de familie de până la nivelul salariului minim net pe țară.

Hotărârea nr.494/2021 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în municipiul Deva.

Hotărârea nr.502/2021 privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare și încasare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Deva.

Hotărârile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Deva: www.primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva.

Source