COMUNICAT
Privind rezultatul evaluării dosarelor de candidatură pentru selecția partenerului/partenerilor de proiect în cadrul Programului RO-MEDIU:
„Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Vă facem cunoscut că în urma verificării dosarelor de candidatură pentru selecția partenerului/partenerilor de proiect în eventualitatea inițierii APELULUI 3 de proiecte în cadrul Programului RO-MEDIU: „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, comisia de evaluare desemnată a constatat următoarele:

– Dosar depus cu formular de înscriere nr. 87047/25.08.2021 – 75 puncte fiind declarat ADMIS
– Dosar depus cu formular de înscriere nr. 86553/24.08.2021 – 75 puncte fiind declarat ADMIS

Davidescu Mircea – președinte al comisiei de evaluare

Afișat la data de 08.09.2021, ora 14,30

Termen de contestație: 13.09.2021, ora 10,00

Source