ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

      Municipiul Deva, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Deva, cu sediul în Piața Unirii, nr.16, telefon şi fax 0254/217899, cod fiscal RO 39125506

ORGANIZEAZĂ:

 

            LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea închirierii unor spații din incinta Pieței Agroalimentare, Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara, aparținând domeniului public, după cum urmează:

–  Spațiul NR.15, zona: Parter, în suprafață de 11 mp, profil  activitate: vânzare Brânzeturi ( preponderent) și produse din carne ,

–   Spațiul NR. 44,45,46, zona: Parter, în suprafață de 180 mp, profil  activitate: Spații exterioare ( cafenele , jocuri mecanice)

–   Spațiul NR.48, zona: Parter, în suprafață de 16 mp, profil  activitate: vânzare Carne și produse din carne ( preponderent ),

– 1 Spațiu, în suprafață de 6 mp, zona Parter, profil activitate: Spațiu presă, papetărie, librărie,             anticariat,

–    Spațiul NR.50, zona: Parter, în suprafață de 17 mp, profil activitate: vânzare Carne și produse din carne ( preponderent ),

–   Spațiul NR.51,52, zona: Parter, în suprafață de 37,5 mp, profil activitate: vânzare Produse          alimentare- magazin mixt,

–   Spațiul NR.53,54, zona: Parter, în suprafață de 26,52 mp, profil activitate: vânzare Carne și             produse din carne ( preponderent ),

–     Spațiul NR.41, zona: Etaj, în suprafață de 38 mp, profil activitate: vânzare Produse industriale.

            În temeiul prevederilor art.333, art.335 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Deva nr. 468 /2020, cu modificările și completările ulterioare.

            Documentaţia de atribuire se poate ridica contra cost de la sediul Pieței Agroalimentare din Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara, începând cu data de 09.09.2021. Costul unei documentaţii de atribuire este de 500 lei. 

            Data limită pentru cumpărarea documentației și de solicitare a clarificărilor este 21.09.2021 ora 14:00.

            Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 04.10.2021, ora 12:00, la sediul  Pieței Agroalimentare din Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara.

            Licitaţiile publice pentru închirierea spațiilor vor avea loc în data de 06.10.2021, începând cu ora 09:00, la sediul Pieței Agroalimentare din Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant pe bază de împuternicire scrisă.

            Contestaţiile se vor depune la sediul Pieței Agroalimentare din Deva, str. Ion Creangă, nr.60, județul Hunedoara sau la adresa de  e-mail: [email protected]

Source