Ce riscă asociaţiile de proprietari care nu respectă protecţia datelor personale

Chiar dacă asociaţiile de proprietari nu sunt obligate să numească un responsabil cu protecţia datelor personale, au totuși obligaţia de a respecta dispoziţiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) – Regulamentul 679/2016 al UE, având în vedere că dețin calitatea de operatori de date cu caracter personal.

Astfel, prelucrarea (inclusiv dezvăluirea) datelor cu caracter personal ale proprietarilor sau locatarilor de către asociațiile de proprietari este legală doar dacă se bazează pe un temei legal – cel mai important este CONSIMȚĂMÂNTUL persoanei vizate!

Conform Regulamentului, consimțământul înseamnă orice manifestare de voință liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară prin care persoana vizată acceptă prelucrarea datelor personale care o privesc, printr-o declarație scrisă, într-o formă ușor accesibilă și folosind un limbaj clar.

Absența unui răspuns sau a unei acțiuni din partea persoanei vizate nu constituie un consimțământ valabil.

GDPR stipulează că asociația de proprietari trebuie să demonstreze că persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Dincolo de obligațiile care revin asociațiilor de proprietari de a găsi un temei legal pentru prelucrarea datelor personale, acestea trebuie să respecte și principiile prevăzute în art. 5 din Regulament – în primul rând, legalitatea, echitatea și transparența.

Pe de altă parte, asociațiile de proprietari trebuie să aibă în vedere inclusiv sancțiunile stabilite pentru nerespectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Pentru încălcarea dispozițiilor privind consimțământul și principiile de bază pentru prelucrare, de exemplu, amenzile pot ajunge până la 20 de milioane de euro (art. 83 din Regulament).

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0254.218.030 (Direcția de Asistență Socială Deva), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

Source