În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z. Demararea Etapei 2etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. , de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia,,REABILITARE ŞI MANSARDARE CASĂ EXISTENTĂ, CONSTRUIRE GARAJ ŞI AMENAJARE LABORATOR COFETĂRIE”
– Beneficiar: ONCICĂ MARIA DORICA;
– Amplasament: municipiul Deva, strada Mihai Eminescu, nr.7, CF Nr. 64849, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. Brilaco Proiect Design S.R.L. coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 13.01.2022-03.02.2022
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 03.02.2022.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

   Arhitect şef,                 Compartiment ICPPUAT,
Lăzăruţ Raluca                      Igreţ Irina Ana

Source