În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi avizierul Primăriei Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z.

Demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:

– PUZ ,,Atelier auto în vederea dezmembrării de autovehicule şi realizarea împrejmuirii zonei de depozitare „
– Beneficiar: Fichitiu Petrică Alin şi Fichitiu Mihaela Ionela;
– Amplasament: Municipiul Deva, sat aparţinător Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr. 138;
– Proiectant: Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L., arhitect Pop Oliviu Marius.

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 14.01.2022 – 23.01.2022.
Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 23.01.2022.

   Arhitect şef,                  Compartiment ICPPUAT,
Raluca Lăzăruţ                        Valentin Grunţă

Source