În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:

PUZ ,,PARCELARE TEREN, LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

–       Beneficiari: MISTOR ALEX DACIAN, MISTOR ALEXANDRA CORNELIA, GROSU DAN OCTAVIAN, GROSU RAMONA LOREDANA;

–       Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr. 99C, CF Nr. 78446, judeţul Hunedoara;

–       Proiectant: S.C. Delta Dumar Proiect SRL, coordonator RUR arhitect Armăşescu Dumitru                                       

        Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului în perioada 10.09.2021 – 30.09.2021.

        Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 30.09.2021.

        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

                  Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            

           Ionescu Mihai Marian                                                       Igreţ Irina

Source