În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.Z.    PUZ ,,ANSAMBLU DE LOCUINŢE CUPLATE”
– Beneficiar: S.C. TELE UNIVERSAL TEAM SRL;
– Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118, CF Nr.64294, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. Tripexpert SRL, coordonator RUR arhitect Vulcan Anca

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 27.12.2021 – 17.01.2022.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 17.01.2022.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

   Arhitect şef,                     Compartiment ICPPUAT,
Lăzăruţ Raluca                        Igreţ Irina Ana

Source