ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,Transformare clădire spaţiu servicii turistice în spaţiu servicii la demisol şi locuinţe colective la parter şi etaj”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), anuntam demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:

PUZ ,,Transformare clădire spaţiu servicii turistice în spaţiu servicii la demisol şi locuinţe colective la parter şi etaj”
– Beneficiar: SZEKELY ELISABETA
– Amplasament: municipiul Deva, strada Plaiului, nr.32, CF Nr. 75273, judeţul Hunedoara;
– Proiectant: S.C. C&M Geprotim S.R.L

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 08.02.2022-18.02.2022.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 18.02.2022.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.
Source