În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă solicităm publicarea pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva a următoarei documentaţii de urbanism:

Anunţ public privind PUD: ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ”

1. P.U.D.

,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ”

Beneficiari: BORTOŞ AUGUSTIN, BORTOŞ ROXANA MONICA, PATRASESCU VICTORIA

Amplasament: municipiul Deva, Aleea Cascadei, nr. 7A, CF Nr. 78511, judeţul Hunedoara

Proiectant: S.C. ArheTip Studio S.R.L.- urbanist coordonator arhitect Botezan Anca

          Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 25.02.2022 – 18.03.2022.     .

           Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 18.03.2022.

          Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

         Arhitect şef,                                                       Compartiment ICPPUAT,

    Lăzăruţ Raluca                                                         Igreţ Irina Ana

Source