În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.D. ,,LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL (DOUĂ) ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
Amplasament: municipiul Deva, strada Coziei, nr. 53, judeţul Hunedoara
Beneficiar: Crişan Adrian Petru
Proiectant: – S.C. EUROEIS PROCONS S.R.L. – coordonator-arhitect Emilia Hamoş

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei, în perioada 21.10.2021 – 09.11.2021.
Observaţiile vor putea fi transmise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 09.11.2021.

Arhitect şef,                                 Compartiment ICPPUAT,
Mihai Marian Ionescu                     Valentin Grunță

Source