În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.D. ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, GARAJ, TERASĂ ACOPERITĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI UTILITĂŢI”
– Amplasament: municipiul Deva, strada Henri Coandă, nr. 12, judeţul Hunedoara
– Beneficiar: Barna Nicolae Cristian şi Barna Mirela
– Proiectant: – S.C. HARD HAT CONSTRUCTIONS S.R.L.
– coordonator-arhitect Barna Nicolae Cristian

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului , în perioada 13.09.2020 – 03.10.2020.

Observaţiile vor putea fi transmise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 03.10.2020.


Arhitect şef,  
                                 Compartiment ICPPUAT,
Mihai Marian Ionescu                       Valentin Grunță

Source