Modificări la contractul de închiriere a locuințelor sociale! Ce trebuie să știe chiriașii

De la 1 noiembrie 2021, intră în vigoare un nou contract-cadru de locațiune-închiriere a locuințelor sociale aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcția de Asistență Socială Deva.
Documentul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Deva nr. 316/2021 și introduce noi obligații pe care le au chiriașii față de proprietarul imobilelor.
Concret, potrivit noului model de contract de închiriere, locatarul are, printre altele:
– obligația de a DOVEDI că folosește efectiv locuința închiriată, în termen de 3 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere (art. 23 lit. b)
– obligația de a NOTIFICA locatorul (respectiv, DAS Deva) în cazul în care părăsește locuința închiriată pe o perioadă de maximum 6 luni pe an, cu menținerea dreptului locativ condiționat de notificarea revenirii în imobil. NEFOLOSIREA de către chiriaș a LOCUINȚEI – pe o perioadă mai mare de 6 luni, consecutive, pe an – atrage după sine rezilierea contractului de închiriere (art. 23 lit. l).
Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 316/2021 privind aprobarea contractului-cadru de locațiune-închiriere pentru locuințele sociale aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva este disponibilă și poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Hotărâri de Consiliu sau accesând link-ul: http://www.primariadeva.ro/fisiere/userfiles/316_split.pdf.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0755.878.380 (Biroul Fond Locativ – Locuințe sociale), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

Source