Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere a fost înființat cu scopul de apropiere a administrației de cetățean, guvernarea participativă/deschisă în relația cu cetățenii și cu societatea civilă în vederea unei mai bune cunoașteri și gestionări a problemelor cetățenilor din cartierele Timișoarei cu scurtarea timpului de răspuns la problemele comunității, facilitarea dialogului între administrație și cetățeni, stimularea implicării cetățenilor în acțiunile administrației.

În cadrul structurii activează în prezent  5 inspectori de specialitate cu rol de manageri de cartier angajați prin concurs și care au următoarele atribuții:

a)     Cunoașterea zonei alocată prin: efectuarea unor vizite recurente în zonă; identificarea și intrarea și contact cu actorii cu sediu sau activitate în zonă (organizații non-profit, instituții de învățământ, asociații de locatari, grupuri civice etc.); maparea obiectivelor și a spațiilor publice; colaborarea cu structurile aparatului de specialitate pentru cunoașterea proiectelor de investiții și a programelor de mentenanță/ întreținere/reparații.

b)    Menținerea relației cu comunitatea din zona alocată, informarea și consultarea acestora și facilitarea a diferite forme de colaborare;

c)     Urmărirea sesizările din zona alocată care au impact asupra comunității în general:

·   Sprijină cetățenii pentru înaintarea sesizărilor către PMT prin mijloacele disponibile (atât online, cât și fizic);

·   Urmărește soluționarea sesizărilor din zonă, precum și respectarea termenului legal de răspuns împreună cu compartimentele de specialitate;

·   Identifică sesizările care se repetă și propune soluții către superiorul ierarhic;

·   Colaborează cu structurile funcționale de resort pentru prevenire, prioritizare și soluționare;

d)    Se asigură de buna desfășurare a întâlnirilor periodice a reprezentanților autorității publice locale cu cetățenii din zona alocată;

e)     Încurajează și sprijină activitatea de voluntariat la nivelul zonei alocate;

f)     Formulează propuneri pentru dezvoltarea capacității administrative, îmbunătățirea calității vieții și optimizarea furnizării serviciilor publice în cartierele Timișoarei;

g)    Sprijină implementarea Campaniei de buget participativ “Timișoara Decide!” și monitorizează implementarea proiectelor alocate;

Împărțirea și alocarea zonelor:

Nord – Est 1

Delimitare: Calea Aradului (inclusiv) – Strada Aristide Demetriade (inclusiv) – Strada Avram Imbrone (inclusiv)

Cartiere: Arad Est, Ion Ionescu de la Brad, Antene, UMT (parțial)

Responsabil: Ovidiu Chișe

Nord- Est 2

Delimitare: Strada Aristide Demetriade (exclusiv) – Strada Avram Imbrone (exclusiv) – Calea AI.I.Cuza (inclusiv) – str.Gheorghe Dima (inclusiv) – str.Sf.Ioan (inclusiv) – P-ța Victoriei (inclusiv) – Bd Regele Ferdinand I (inclusiv) – Canal Bega (inclusiv)  

Cartiere: Cetate, Tipografilor, Badea Cârțan, Kogălniceanu, Telegrafului, Dorobanți, Crișan, Ghiroda, Modern, UMT (parțial       

Responsabil: Ștefan Ovidiu Cuzic

Sud – Est 1

Delimitare: Canal Bega (exclusiv) – Strada Dacilor (inclusiv) – Calea Stan Vidrighin (inclusiv) – Calea Buziașului (inclusiv)

Cartiere: Fabric (parțial), Baba Dochia, Lunei, Câmpului, Kuncz, Plopi, Calea Buziașului (parțial), Ciarda Roșie Parțial

Responsabil: Marius Olan

Sud – Est 2

Delimitare: Calea Buziașului (exclusiv) – Calea Stan Vidrighin (exclusiv)  – Strada Dacilor (exclusiv) – Canal Bega (exclusiv) – Bd. Michelangelo(inclusiv) – str. Cluj (inclusiv) – str. Arieș (inclusiv) – Calea Martirilor (inclusiv)                                                                                                                                                

Cartiere: Campus Universitar (parțial), Fabric (parțial), Stadion, Calea Buziașului (parțial), Calea Girocului (parțial), Soarelui, Timișoara Sud, Calea Buziașului (parțial), Ciarda Roșie (parțial), Braytim, Fratelia (parțial)

Responsabil: Ștefan Ovidiu Cuzic (zona cuprinsă între Canal Bega și Strada 1 Decembrie 1989), Marius Olan (restul zonei)

Sud – Vest 1

Delimitare: Calea Martirilor (exclusiv) – str. Arieș (exclusiv) – str. Cluj (exclusiv) – Bd. Michelangelo (exclusiv) – Canal Bega (exclusiv)– Bulevardul Mihai Viteazu (inclusiv) – Strada Ciprian Porumbescu (inclusiv) –  Calea Șagului (inclusiv)                                                                                                                                        

Cartiere: Campus Universitar (parțial), Elisabetin (parțial), Odobescu (parțial), Calea Șagului (parțial), Calea Girocului (parțial), Fratelia, Steaua

Responsabil: Nicu Robete

Sud – Vest 2

Delimitare: Calea Șagului (exclusiv) – Strada Ciprian Porumbescu (exclusiv) – Bulevardul Mihai Viteazu (exclusiv) – Canal Bega (inclusiv)                                                                                                                                 

Cartiere: Iosefin (parțial), Elisabetin (parțial), Odobescu (parțial),  Calea Șagului (parțial), Dâmbovița, Freidorf

Responsabil: Nicu Robete

Nord – Vest 1

Delimitare: Canal Bega (exclusiv), str.Sf.Ioan (exclusiv) – P-ța Victoriei (exclusiv) – Bd Regele Ferdinand I (exclusiv) – Strada Sfântul Gheorghe (inclusiv)– Strada Cloșca (inclusiv) – Strada Locotenent Ovidiu Balea (inclusiv)

Cartiere: Circumvalațiunii (parțial), Gara de Nord, Iosefin (parțial), Mircea cel Bătrân, Mehala, Bogdănești, Blașcovici, Ronaț, Solventul, Stația de Epurare

Responsabil: Ovidiu Lința

Nord – Vest 2

Delimitare: Strada Locotenent Ovidiu Balea (exclusiv) – Strada Cloșca (exclusiv) – Strada Sfântul Gheorghe (exclusiv)–Strada Gheorghe Dima (exclusiv) – Calea Aradului (exclusiv)

Cartiere: Circumvalațiunii (parțial), Mehala (parțial), Bucovina, Ovidiu Bâlea, Torontalului, Aradului Vest

Responsabil: Ovidiu Lința

Orice sesizare, solicitare, petiție, reclamație trebuie transmisă pe adresa de corespondență electronică a primăriei: [email protected] sau prin aplicația de sesizări pentru a fi înregistrată corespunzător și transmisă structurii responsabile pentru rezolvarea celor semnalate. Managerul de cartier va urmări rezolvarea sesizărilor din zonele alocate, dar nu are atribuții directe pentru rezolvarea aspectelor tehnice. 

Dacă aveți nevoie de îndrumare înainte de a transmite o petiție puteți contacta managerul de cartier din zona dvs. astfel:

·   Număr de telefon general, al serviciului: 0741118249.

·   Adresă de email generală, a serviciului: [email protected]

·   Ovidiu Chişe – 0744475 920, [email protected]

·   Marius Olan – 0744500862, [email protected]

·   Nicu Robete – [email protected]

·   Ovidiu Ştefan Cuzic – [email protected]

·   Ovidiu Lința – [email protected]

The post Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source