DISPOZIŢIA nr. 1.322 din 30.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 03.08.2021

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile  art. 133 alin. (2), lit. (a), art. 134 alin. (1), lit. a) și art.196 alin. (1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 03.08.2021, ora 12,00,  în  Sala de Concerte a   Filarmonicii  ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

 Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

            1. Ședința Festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată Zilei de 3 August – Ziua Timișoarei.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR GENERAL, 

CAIUS ȘULI

The post Ședință extraordinară de Ziua Timișoarei first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source