Anunț examen de departajare pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

În data de 06.08.2021 ora 10:00,  Municipiul Timișoara organizează examen de departajare pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Examenul de departajare se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare a procedurilor legale prevăzute de OUG nr. 57/2019, respectiv de Legea nr. 53/2003 pentru personalul al căror posturi au fost afectate de aprobarea noii structuri organizatorice aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 830/30.07.2021.

Examenul de departajare se organizează ca urmare a exprimării în perioada de preaviz a opțiunii pentru ocuparea aceleiași funcții publice din cadrul aceluiași compartiment de cel puțin două persoane.

CALENDARUL EXAMENULUI

a.            Selecția candidaților – 04.08.2021

c.             Proba scrisă – 06.08.2021, ora 10:00 – locul de desfășurare este: sediul instituției, bd. C. D. Loga, nr. 1

LISTA funcțiilor publice pentru care se organizează examen în aplicarea prevederilor art. 519 alin. (7) și 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019

Nr.crt. Structura Funcția publică Număr funcționari publici care au optat pentru funcția publică
1 Biroul Mobilitate și Transport   1 consilier clasa I gradul profesional superior 2

BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN

Bibliografie de specialitate

  1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Ordonanța Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Partea a V-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie comună obligatorie

  1. Constituția României, republicată,
  2. titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
  3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Secretar comisie de examinare constituită prin Dispoziția Primarului nr. 1319_/30.07.2021

Afișat astăzi 30.07.2021 ora 13:30

The post Anunț examen de departajare first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source