Primarul Cristi Valentin Misăilă a semnat joi, 3 martie 2022, contractul de finanțare nr. 7.601, având ca obiect implementarea proiectului „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, cod SMIS 137508.

Clădirile în care își desfășoară activitatea Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” au fost construite în anul 1992, fiind realizate cu materialele, tehnologiile și concepțiile arhitecturale specifice acelei perioade, în timp acumulând un grad avansat de uzură fizică și morală. Funcționarea actuală se face în condiții de confort limitat și cu consumuri energetice însemnate.

În cadrul proiectului se vor efectua lucrări de creștere a performanței energetice la clădirea Colegiului (Corp C1) după cum urmează:

• Izolarea termică a faţadelor – parte opacă;
• Izolarea termică a faţadei – parte vitrată;
• Izolarea termică a pereților exteriori de la demisol la partea interioară;
• Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenței şarpantei;
• Dotarea cu corpuri de încălzire (ventiloconvectoare):
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu:
• pompe de caldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
• panouri solare electrice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.
• Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri:
• Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie:
• Refacerea trotuarelor de protecţie;
• Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci:
• înlocuirea instalației exterioare de apă rece și canalizare;
• înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială;
• Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi:
• Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;
• Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;
• Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre):
• Lucrări de modernizare a instalației de paratrăznet;

Lucrări de creștere a performanței energetice la Sala de sport (Corp C2):
• Îmbunătățirea izolației termice a clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
• Introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
• Utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
• Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice.

Valoarea proiectului este de 8.074.430,91 lei cu TVA.

Durata proiectului este de 22 luni, din care perioada de execuție a lucrărilor pentru Clădirea Colegiului este de 12 luni respectiv, 8 luni pentru Sala de Sport.

În acest moment se află în implementare alte două proiecte europene de reabilitare energetică a unităților de învățământ din Municipiul Focșani, respectiv Școala „Anghel Saligny” și Liceul Economic „Mihail Kogălniceanu”.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source