În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesați următorul proiect de act normativ:
– proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr. 277/11.10.2021.

Proiectul de act normativ este afișat din data de 2 martie 2022 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.

În perioada 4.03.2022 – 10.03.2022 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

Source