Pentru susținere și implicare, aducem mulțumiri întregii comunități polovragene (cetățeni, agenți economici, cadre didactice, consierilor locali, membrilor Ansamblului Folcloric CHEILE OLTETULUI dar și tuturor salariaților Primăriei Polovragi).

Source