Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior la compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stănești, Județul Gorj

Source