Având în vedere prevederile art.28 lit.e), art.37 alin.(1) și art.57 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor:  Source