În conformitate cu prevederile art.18 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Chiajna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a unei funcșii contractuale de execuție vacantă de bibliotecar, la Biblioteca Comunală din cadrul aparatului […] Source