Cantitatea totală de deșeuri colectată în anul 2023 din UAT Municipiul Brad a fost de 3.328 t din care :
  • Cantitatea de deșeuri reziduale colectată : 3.189 t
  • Cantitatea de deșeuri reciclabile colectată separat : 139 t
Cantitățile de deșeuri reciclate, valorificate și eliminate prin depozitare finală au fost următoarele :
  • Cantitatea de deșeuri reciclată : 88 t
  • Cantitatea de deșeuri valorificată prin alte forme decât reciclarea :13 t:
  • Cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare finală : 1.297 t
        Comp. Protecția Mediului,
        Eugen Palievici

Source