Rezultatele finale ale concursului de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului Management Proiecte de Insfrastructură și Mediu și șef birou al Biroului Management Proiecte de Resurse Umane, Asistență Socială, Educație, Cultură, Turism din cadrul Direcției Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă – Primăria Municipiului Tulcea

Source