Anunțul de intenție nr. 3314/26.01.2022 referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Orizontului, nr. 211B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea

Source