POPULATIA STABILA PE SEXE SI GRUPE DE VARSTA – PERIAM

JUDETUL
SEXE

POPULATIA
STABILA

TOTAL

G R U P A   D E 

 V A R S T A

Sub 5

 5 – 9

 10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75-79

80-84

85 ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

si peste

         Ambele sexe

4505

243

257

279

304

339

289

329

380

365

221

295

307

273

191

186

129

81

37

         Masculin

2260

135

141

154

164

173

146

173

212

174

120

144

146

132

94

65

52

24

11

         Feminin

2245

108

116

125

140

166

143

156

168

191

101

151

161

141

97

121

77

57

26

 

 

POPULATIA STABILA PE SEXE SI STARE CIVILA – PERIAM

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

POPULATIA
STABILA

TOTAL

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A

STAREA CIVILA
DE FAPT
Persoane care traiesc in uniune consensuala

Necasatorit(a)

Casatorit(a)

Vaduv(a)

Divortat(a)

         Ambele sexe

4505

1934

1950

410

211

248

         Masculin

2260

1127

964

67

102

124

         Feminin

2245

807

986

343

109

124

 

 

 POPULATIA STABILA DUPA ETNIE – PERIAM

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

POPULATIA
STABILA

TOTAL

E T N  I A

Romani

Maghiari

Romi

Ucraineni

Germani

Sarbi

Bulgari

Cehi

Informatie nedisponibila

   PERIAM

4505

3770

71

333

5

97

30

5

3

185

 

 

POPULATIA STABILA DUPA LIMBA MATERNA – PERIAM

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

POPULATIA
STABILA

TOTAL

L I M B A   M A T E R N A

Romana

Maghiara

Romani

Ucraineana

Germana

Sarba

Bulgara

Ceha

Informatie nedisponibila

   PERIAM

4505

4042

70

76

3

92

25

5

3

184

 

 

POPULATIA STABILA DUPA RELIGIE – PERIAM

JUDETUL
MUNICIPII SI ORASE
COMUNE

POPULATIA
STABILA

TOTAL

R E L I G I A

Ortodoxa

Romano-
catolica

Reformata

Penticostala

Greco-
catolica

Baptista

Crestina
dupa
Evanghelie

Crestina
de rit
vechi

Ortodoxa
sarba

Alta
religie

Informatie nedisponibila

   PERIAM

4505

3655

329

8

171

58

51

3

5

8

20

190

 

 

POPULATIA STABILA DE 10 ANI SI PESTE PE SEXE, DUPA NIVELUL DE EDUCATIE – PERIAM

MACROREGIUNEA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE
JUDETUL

POPULATIA STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE

TOTAL

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E

Superior

Post-
liceal
si de
maistri

Secundar

Primar

Fara scoala absolvita

Total1

din care:

Total

Superior

Inferior
(gimnazial)

Total

din care:

Universitar
de
 licenta

Liceal

Profesional
si de
ucenici

Persoane analfabete2

         Ambele sexe

4005

268

250

 

47

2945

977

585

1383

606

139

66

         Masculin

1984

123

116

 

22

1518

482

416

620

263

58

21

         Feminin

2021

145

134

 

25

1427

495

169

763

343

81

45

Sursa: www.recensamantromania.ro

The post Recensământ 2011 appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source