Anunț publicitar nr. ADV1306803 / 01.08.2022 privind Servicii de audit financiar din cadrul proiectului: “Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, cod SMIS 141119

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr. ADV1306803 / 01.08.2022 privind Servicii de audit financiar din cadrul proiectului: “Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, cod SMIS 141119 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source