Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ CU ACCES DIN EXTERIOR”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Păcii, nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, carte funciară nr. 31354-C1-U17, număr cadastral 31354-C1-U17, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului Tulcea


Source