Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „EXTINDERE HALĂ EXISTENTĂ PENTRU DESTINAȚIA DE COMPLEX EVENIMENTE PRIVATE + SPAȚIU COMERCIAL”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 8A, carte funciară nr. 41760, număr cadastral 41760, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului Tulcea


Source