Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815,  județ TULCEA – Primăria Municipiului TulceaSource