Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI SHOWROOM”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 188A, carte funciară nr. 45243, număr cadastral 45243, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource