Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară nr. 43397, număr cadastral 43397, județ TULCEA – Primăria Municipiului TulceaSource