Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Sabinelor, nr. 72, carte funciară nr. 49502, număr cadastral 49502, județ TULCEA – Primăria Municipiului TulceaSource