Primaria Municipiului Tulcea | Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilanul municipiului Tulcea, T 67, P 2035, carte funciară nr. 42497, număr cadastral 42497, judeţ Tulcea

Source