Primaria Municipiului Tulcea | Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, judeţ Tulcea

Source