RAPORTUL  INFORMĂRII  ȘI  CONSULTĂRII PUBLICULUI

DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – ” CONSTRUIRE SERVICE AUTO ORGANIZAT PE PARTER si ZONA BIROURI ORGANIZAT PE P+1E, Str. Grinduri, nr. 13” , în NEGREȘTI OAȘ, Extras  CF 111760, Nr cad.  111760.

 Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. Grinduri, nr. 13

Beneficiar      :  – SC BUZDUGAN COMPANY SRL reprez. prin Paicu Aurel Florin.

Proiectant      : –  SC PROIECT GEOLOG CONSTRUCT SRL – arh.-urb. Negru Ovidiu

                        : – arh. Vida Anca Elena 

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul  Dezvoltării Regionale   şi  Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas: 

 • Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Berinde Cristian – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 •  
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv: 
 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 14.12.2020; 16.12.2020. 
 • afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 14.12.2020-02.01.2021

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

 Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :

 • au fost transmise următoarele scrisori de notificare :
 • LISCA VASILE               –  domiciliul Negrești Oaș, Str. V. Lucaciu, nr. 16 –  scrisoare de notificare nr. 25.911/10.12.2020
 • BALTA NELU VASILE   –   domiciliul Negrești Oaș, Str. T. Vladimirescu, nr. 189 –  scrisoare de notificare nr. 25.910/10.12.2020
 • HOTCA AUGUSTIN –   domiciliul Negresti Oas, Str. M. Eminescu, nr. 28 – scrisoare de notificare nr. 25.909/10.12.2020

     Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,   nu a fost consultată de nicio persoană , deasemenea nu au fost depuse  solicitări în scris de către persoanele potențial interesate.

           Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

” CONSTRUIRE SERVICE AUTO ORGANIZAT PE PARTER si ZONA BIROURI ORGANIZAT PE P+1E, Str. Grinduri, nr. 13” , în NEGREȘTI OAȘ, Extras  CF 111760, Nr cad.  111760

 DESCARCA DOCUMENTUL

Source