RAPORTUL  INFORMĂRII  ȘI  CONSULTĂRII PUBLICULUI

 DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – ” LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS”,  extras C.F. 108425, nr. Cad. 108425.

 Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. Victoriei, nr. 90

Initiator          :  – Consiliul Judetean

Beneficiar      :  – Spitalul Orasenesc Negresti Oas.

Proiectant      : –  S.C. Sigma Proiect S.A. Satu Mare

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas: 

 • Cionca Angela – Referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Lup Ancuta – Arhitect Sef – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul

 Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.

 • Berinde Cristian – Director adjunct – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv: 
 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 12.11.2019; 14.11.2019. 
 • afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 12.11.2019-02.12.2019

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate; 

 1. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri:
 • A fost publicat  anunțul  pe site-ul primăriei : www.negresti-oas.ro.
 • Au fost transmise următoarele scrisori de notificare :
 • Protopopiatul Roman Unit cu Roma Greco Catolic         – sediul Negrești Oaș, Str. Unirii, nr. 25 –  scrisoare de notificare nr. 26845/11.11.2019
 • Spitalul Orasenesc Negresti Oas – sediul Negrești Oaș, Str. Victoriei, nr. 90, scrisoare de notificare nr. 26846/11.11.2019

     Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,  a fost consultată de catre Preot Cordos Dumitru in calitate de reprezentant al  Bisericii “Bunavestire”, astfel fiind depusa la Primaria Orasului Negresti Oas Petitia inregistrata sub nr. 27963/20.11.2019 , prin care si-a exprimat ingrijorarea cu privire la distanta relativ mica , invocand faptul lucrarilre de construire al blocului de locuinte ar putea afecta structura de rezistenta a bisericii si ca ar afecta aspectul architectural al zonei.

In cadrul Sedintei de dezbatere publica desfasurata in data de 03.12.2019 ( conform Documentului de Planificare) , aceasta petitie  fost prezentata reprezentantului societatii de proiectare participant  la sedinta, iar ulterior a fost transmisa spre solutionare prin adresa de inaintare nr.  29543/04.12.2019. Ca urmare, SC SIGMA PROIECT S.A. a  raspuns la aceasta solicitare, precizand ca “ lucrarile de proiectare a constructiei de locuinte vor fi executate de specialist cu inalta calificare, verificate de verificatori cu mare experienta”, astfel ca nu vor fi afectate atat structura de rezistenta a bisericii cat si aspectul arhitectural al zonei.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

            P.U.Z. – LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS”,  extras C.F. 108425, nr. Cad. 108425.

DESCARCA DOCUMENTUL 

Source